let op!

Draai uw telefoon terug naar staande modus en bekijk de content

Onderzoeks- project

Bij de faculteit diergeneeskunde loopt een door ZonMV gefinancierd onderzoeksproject “CIAOCIAO” over het effect van antibiotica reductie interventies in de veehouderij. Dit project heeft als doel het effect van risicofactoren en preventieve maatregelen op het antibioticagebruik in de varkenshouderij te bepalen.

Dit project sluit aan bij de eerdere uitgevoerde onderzoeken naar succesfactoren, maar legt tevens de nadruk op effect diergezondheid en economie. Op die manier krijgt de dierenarts de beschikking over een lijst met interventies waarmee het antibioticumgebruik kan worden verlaagd terwijl hij/zij gelijktijdig kan aangeven wat het effect is op diergezondheid en het rendement.

De interventies omvatten onder meer infectiebeheersing (biosecurity en hygiëne), bedrijfsmanagement (bezettingsgraad, klimaat, all-in-all-out) en vaccinaties. Momenteel weten we nog niet hoe effectief deze interventies zijn op antibioticagebruik, ziektelast en duurzaamheid.

In de eerste fase worden gegevens verzameld over interventies door middel van een vragenlijst.
Hiervoor hebben we jullie hulp nodig. Deze vragenlijst duurt ongeveer 1 uur en is volledig anoniem en zal grotendeels door de bedrijfsbegeleidend dierenarts ingevuld worden.

Het kan zijn dat 1 van onze dierenartsen U kortelings benaderen om deze vragenlijst samen in te vullen.

Alvast bedankt voor Uw medewerking.
Het VGTZ team

Onderzoeks- project

Bij de faculteit diergeneeskunde loopt een door ZonMV gefinancierd onderzoeksproject “CIAOCIAO” over het effect van antibiotica reductie interventies in de veehouderij. Dit project heeft als doel het effect van risicofactoren en preventieve maatregelen op het antibioticagebruik in de varkenshouderij te bepalen.

Dit project sluit aan bij de eerdere uitgevoerde onderzoeken naar succesfactoren, maar legt tevens de nadruk op effect diergezondheid en economie. Op die manier krijgt de dierenarts de beschikking over een lijst met interventies waarmee het antibioticumgebruik kan worden verlaagd terwijl hij/zij gelijktijdig kan aangeven wat het effect is op diergezondheid en het rendement.

De interventies omvatten onder meer infectiebeheersing (biosecurity en hygiëne), bedrijfsmanagement (bezettingsgraad, klimaat, all-in-all-out) en vaccinaties. Momenteel weten we nog niet hoe effectief deze interventies zijn op antibioticagebruik, ziektelast en duurzaamheid.

In de eerste fase worden gegevens verzameld over interventies door middel van een vragenlijst.
Hiervoor hebben we jullie hulp nodig. Deze vragenlijst duurt ongeveer 1 uur en is volledig anoniem en zal grotendeels door de bedrijfsbegeleidend dierenarts ingevuld worden.

Het kan zijn dat 1 van onze dierenartsen U kortelings benaderen om deze vragenlijst samen in te vullen.

Alvast bedankt voor Uw medewerking.
Het VGTZ team


VGTZ
privacy statement - voorwaarden