let op!

Draai uw telefoon terug naar staande modus en bekijk de content

Uit de praktijk: video als oplossing

Hoe kan men het gedrag van varkens beïnvloeden en hoe kom je erachter wat de dieren precies doen? Deze vraag deed zich voor bij een klant na een renovatie van de biggenstal. Voorheen ging het hier goed en was er geen last van hokbevuiling of oorbijten/staartbijten. Echter na de verbouwing gedroegen de biggen zich anders dan we gewend waren.

De dieren waren onrustiger en lieten meer oor en staartbijten zien. Ook was er hokbevuiling na verloop van tijd. Klimaat kwam als eerste gedachte naar boven, zeker met de verbouwing in het achterhoofd. De deuren hebben meer open gestaan. De vloerverwarming en ventilatie waren nog niet ingesteld. Het voersysteem was eerst met de hand en niet geautomatiseerd.

Nadat alle onvolkomenheden waren opgelost en de instellingen waren aangepast leek het in eerste instantie goed te gaan, maar na een paar weken bleek dit toch te vroeg gejuicht. De dieren bleven op de verkeerde plaats mesten en het bijten aan de oren en staarten was niet helemaal over.

Om erachter te komen wat er in het klimaat eventueel fout zat is er meetapparatuur opgehangen om de CO2 en NH3 te meten samen met de temperatuur. Deze gegevens zijn een maand lang bijgehouden en hier bleken geen noemenswaardige afwijkingen in waar te nemen.

Toen kwamen we met het idee om een camera op te hangen in de batterij en deze vanaf opleg 2 weken lang opnamen te laten maken van het gedrag van de biggen. Omdat het niet van tevoren bekend is welke hokken een verkeerd gedrag gaan vertonen, en wanneer, hebben we getracht om de camera zo op te hangen dat er 4 hokken tegelijk werden opgenomen. De camera is zo ingesteld dat er per 5 sec een foto wordt genomen.

Na 2 weken is het filmpje bekeken en wat bleek: al binnen een paar uur na het inzetten van de biggen hebben de dieren een fout mestgedrag en dus een fout liggedrag. De biggen waren om 14.00 uur opgelegd en om 18.00 uur lagen de biggen al op een verkeerde plek te slapen. Pas na een aantal dagen werd het nest zo vuil dat er actief mest verwijderd moest worden. De oorsprong van de ellende ligt echter veel eerder. Ondertussen was er ook overleg geweest met een voervoorlichter die tot eenzelfde conclusie was gekomen: de vloer in het biggennest is te warm of er is tocht aanwezig op die plaats.

Er zijn toen een aantal radicale aanpassingen genomen:
De vloerverwarming staat aan totdat de biggen in de afdeling komen, dan gaat deze uit.
De omgevingstemperatuur bij opleg is verlaagd naar 23 graden, waarbij we deze na een aantal dagen weer langzaam op laten lopen.
Er is een plafond boven het biggennest gemaakt zodat de dieren een onderkruip hebben.

Op de streep af hebben de dieren die zijn opgelegd zich beter gedragen. In de eerste dagen was er geen hokbevuiling, pas na een aantal dagen ontstonden in 1 hokje wat problemen. Ondanks de lage temperatuur bij opleg waren er geen andere problemen ontstaan. Natuurlijk is het nodig om hier en daar wat bij te schaven om het voor 100% in orde te krijgen, wellicht dat een nieuwe opname hier nog bij kan helpen.

Uit deze case blijkt dat extra inzicht m.b.v. een filmopname een bijdrage kan leveren aan het in beeld krijgen van een probleem. Met name het gedrag van de dieren. Je krijgt een continu beeld over de gehele dag en je krijgt een beeld van de dieren zonder dat je zelf aanwezig bent. Normaal gesproken zijn de dieren actief als je de hokken binnenkomt en is er geen goed beeld van hoe de dieren zijn in rust.

 

Uit de praktijk: video als oplossing

Hoe kan men het gedrag van varkens beïnvloeden en hoe kom je erachter wat de dieren precies doen? Deze vraag deed zich voor bij een klant na een renovatie van de biggenstal. Voorheen ging het hier goed en was er geen last van hokbevuiling of oorbijten/staartbijten. Echter na de verbouwing gedroegen de biggen zich anders dan we gewend waren.

De dieren waren onrustiger en lieten meer oor en staartbijten zien. Ook was er hokbevuiling na verloop van tijd. Klimaat kwam als eerste gedachte naar boven, zeker met de verbouwing in het achterhoofd. De deuren hebben meer open gestaan. De vloerverwarming en ventilatie waren nog niet ingesteld. Het voersysteem was eerst met de hand en niet geautomatiseerd.

Nadat alle onvolkomenheden waren opgelost en de instellingen waren aangepast leek het in eerste instantie goed te gaan, maar na een paar weken bleek dit toch te vroeg gejuicht. De dieren bleven op de verkeerde plaats mesten en het bijten aan de oren en staarten was niet helemaal over.

Om erachter te komen wat er in het klimaat eventueel fout zat is er meetapparatuur opgehangen om de CO2 en NH3 te meten samen met de temperatuur. Deze gegevens zijn een maand lang bijgehouden en hier bleken geen noemenswaardige afwijkingen in waar te nemen.

Toen kwamen we met het idee om een camera op te hangen in de batterij en deze vanaf opleg 2 weken lang opnamen te laten maken van het gedrag van de biggen. Omdat het niet van tevoren bekend is welke hokken een verkeerd gedrag gaan vertonen, en wanneer, hebben we getracht om de camera zo op te hangen dat er 4 hokken tegelijk werden opgenomen. De camera is zo ingesteld dat er per 5 sec een foto wordt genomen.

Na 2 weken is het filmpje bekeken en wat bleek: al binnen een paar uur na het inzetten van de biggen hebben de dieren een fout mestgedrag en dus een fout liggedrag. De biggen waren om 14.00 uur opgelegd en om 18.00 uur lagen de biggen al op een verkeerde plek te slapen. Pas na een aantal dagen werd het nest zo vuil dat er actief mest verwijderd moest worden. De oorsprong van de ellende ligt echter veel eerder. Ondertussen was er ook overleg geweest met een voervoorlichter die tot eenzelfde conclusie was gekomen: de vloer in het biggennest is te warm of er is tocht aanwezig op die plaats.

Er zijn toen een aantal radicale aanpassingen genomen:
De vloerverwarming staat aan totdat de biggen in de afdeling komen, dan gaat deze uit.
De omgevingstemperatuur bij opleg is verlaagd naar 23 graden, waarbij we deze na een aantal dagen weer langzaam op laten lopen.
Er is een plafond boven het biggennest gemaakt zodat de dieren een onderkruip hebben.

Op de streep af hebben de dieren die zijn opgelegd zich beter gedragen. In de eerste dagen was er geen hokbevuiling, pas na een aantal dagen ontstonden in 1 hokje wat problemen. Ondanks de lage temperatuur bij opleg waren er geen andere problemen ontstaan. Natuurlijk is het nodig om hier en daar wat bij te schaven om het voor 100% in orde te krijgen, wellicht dat een nieuwe opname hier nog bij kan helpen.

Uit deze case blijkt dat extra inzicht m.b.v. een filmopname een bijdrage kan leveren aan het in beeld krijgen van een probleem. Met name het gedrag van de dieren. Je krijgt een continu beeld over de gehele dag en je krijgt een beeld van de dieren zonder dat je zelf aanwezig bent. Normaal gesproken zijn de dieren actief als je de hokken binnenkomt en is er geen goed beeld van hoe de dieren zijn in rust.

 


VGTZ
privacy statement - voorwaarden