let op!

Draai uw telefoon terug naar staande modus en bekijk de content

Welzijnscheck in IKB

Sinds 1 juli van dit jaar is het invullen van de welzijnscheck opgenomen in de IKB’s. Wat betekent dat voor 31 december 2020 de welzijnscheck voor uw bedrijf moet zijn ingevuld.

De welzijnscheck is ontwikkeld door Wageningen Livestock Research samen met Producenten Organisatie Varkenshouderij, het ministerie van LNV en diverse ketenpartners (waaronder dierenartsen en voervertegenwoordigers). Hoewel de welzijnscheck is ontwikkeld met het houden van varkens met lange staarten in het achterhoofd, is dat zeker niet het enige doel. Met het invullen van de check worden verschillende aspecten van dierwelzijn op uw bedrijf in kaart gebracht (hierbij kunnen we denken aan voer, water, ruimte afleidingsmateriaal etc. De welzijnscheck helpt bij het in kaart brengen van de mate van bijtgedrag op uw bedrijf, maar vooral ook waar de mogelijkheden liggen om dierwelzijn te verbeteren.

De welzijnscheck moet voor alle aanwezige diercategorieën (zuigende biggen, gespeende biggen, vleesvarkens en opfokzeugen) worden ingevuld. Dit kan zowel op papier als digitaal via een online tool op www.welzijnscheckvarkens.nl. Het blijkt het meest nuttig om de welzijnscheck samen in te vullen met uw dierenarts en/of voervertegenwoordiger. Vraag dus gerust uw eigen dierenarts om hulp als u daar behoefte aan heeft, wij staan graag voor u klaar!

Welzijnscheck in IKB

Sinds 1 juli van dit jaar is het invullen van de welzijnscheck opgenomen in de IKB’s. Wat betekent dat voor 31 december 2020 de welzijnscheck voor uw bedrijf moet zijn ingevuld.

De welzijnscheck is ontwikkeld door Wageningen Livestock Research samen met Producenten Organisatie Varkenshouderij, het ministerie van LNV en diverse ketenpartners (waaronder dierenartsen en voervertegenwoordigers). Hoewel de welzijnscheck is ontwikkeld met het houden van varkens met lange staarten in het achterhoofd, is dat zeker niet het enige doel. Met het invullen van de check worden verschillende aspecten van dierwelzijn op uw bedrijf in kaart gebracht (hierbij kunnen we denken aan voer, water, ruimte afleidingsmateriaal etc. De welzijnscheck helpt bij het in kaart brengen van de mate van bijtgedrag op uw bedrijf, maar vooral ook waar de mogelijkheden liggen om dierwelzijn te verbeteren.

De welzijnscheck moet voor alle aanwezige diercategorieën (zuigende biggen, gespeende biggen, vleesvarkens en opfokzeugen) worden ingevuld. Dit kan zowel op papier als digitaal via een online tool op www.welzijnscheckvarkens.nl. Het blijkt het meest nuttig om de welzijnscheck samen in te vullen met uw dierenarts en/of voervertegenwoordiger. Vraag dus gerust uw eigen dierenarts om hulp als u daar behoefte aan heeft, wij staan graag voor u klaar!


VGTZ
privacy statement - voorwaarden