let op!

Draai uw telefoon terug naar staande modus en bekijk de content

Nieuwe behandeling met Forceris

Sinds 2020 is het mogelijk om de behandeling met ijzer te combineren met behandeling tegen coccidiose. Bij een van onze bedrijven is de standaardbehandeling van ijzerdextraan en oraal toltrazuril, vergeleken met deze nieuwe behandeling met Forceris.

Doel van de proef was om voor twee keer 48 tomen biggen de behandeling met Forceris te vergelijken met de standaard ijzer behandeling met een ijzerdextraan product en oraal toltrazuril. Bij de biggen is het hemoglobinegehalte (Hb-gehalte) gemeten tijdens de zoogperiode. Hemoglobinegehalte is een maat voor bloedarmoede. Daarnaast is het toomgewicht bij spenen en het toomgewicht vlak voor verplaatsing naar de vleesvarkensstal gemeten.

In de groep met Forceris behandelde biggen, waren significant minder biggen met bloedarmoede en significant meer biggen met een optimaal Hb-gehalte. Dit in vergelijking met de biggen die met ijzer waren behandeld. Het speengewicht (+158 gr), het opleggewicht (+816 gr) en de groei per big per dag (+ 18 gr/b/d), in de gespeende biggen periode, waren beter bij de met Forceris behandelde biggen. De spreiding in hemoglobinegehalte bij de zuigende biggen was kleiner. Deze verschillen zijn echter niet significant tussen beide groepen. In de met Forceris behandelde groep is 0,5% minder biggen uitgevallen, ook dit verschil is niet significant.

Indien toch een economische evaluatie wordt uitgevoerd, dan levert de behandeling met Forceris een ROI van 1,92 op ten opzichte van de huidige behandeling. Bijkomend voordeel is dat behandeling met Forceris een arbeidsbesparing van 14 seconden per big oplevert, omdat er slechts 1 injectie gegeven wordt in plaats van een injectie én orale behandeling. Deze arbeidsbesparing is niet meegenomen in de berekende ROI.

Nieuwe behandeling met Forceris

Sinds 2020 is het mogelijk om de behandeling met ijzer te combineren met behandeling tegen coccidiose. Bij een van onze bedrijven is de standaardbehandeling van ijzerdextraan en oraal toltrazuril, vergeleken met deze nieuwe behandeling met Forceris.

Doel van de proef was om voor twee keer 48 tomen biggen de behandeling met Forceris te vergelijken met de standaard ijzer behandeling met een ijzerdextraan product en oraal toltrazuril. Bij de biggen is het hemoglobinegehalte (Hb-gehalte) gemeten tijdens de zoogperiode. Hemoglobinegehalte is een maat voor bloedarmoede. Daarnaast is het toomgewicht bij spenen en het toomgewicht vlak voor verplaatsing naar de vleesvarkensstal gemeten.

In de groep met Forceris behandelde biggen, waren significant minder biggen met bloedarmoede en significant meer biggen met een optimaal Hb-gehalte. Dit in vergelijking met de biggen die met ijzer waren behandeld. Het speengewicht (+158 gr), het opleggewicht (+816 gr) en de groei per big per dag (+ 18 gr/b/d), in de gespeende biggen periode, waren beter bij de met Forceris behandelde biggen. De spreiding in hemoglobinegehalte bij de zuigende biggen was kleiner. Deze verschillen zijn echter niet significant tussen beide groepen. In de met Forceris behandelde groep is 0,5% minder biggen uitgevallen, ook dit verschil is niet significant.

Indien toch een economische evaluatie wordt uitgevoerd, dan levert de behandeling met Forceris een ROI van 1,92 op ten opzichte van de huidige behandeling. Bijkomend voordeel is dat behandeling met Forceris een arbeidsbesparing van 14 seconden per big oplevert, omdat er slechts 1 injectie gegeven wordt in plaats van een injectie én orale behandeling. Deze arbeidsbesparing is niet meegenomen in de berekende ROI.


VGTZ
privacy statement - voorwaarden