let op!

Draai uw telefoon terug naar staande modus en bekijk de content

Salmonella

Salmonella is een bacterie die op de helft van alle varkensbedrijven voorkomt. Meestal is de bacterie subklinisch aanwezig op een bedrijf. De dieren zijn dan wel besmet, maar er worden geen klinische verschijnselen waargenomen. Indien er zich wel problemen voordoen zal zich dit uiten in lusteloosheid, waterdunne (gele) diarree, hoge koorts en verhoogde uitval.

Salmonella is een darmbewoner en meestal wordt een Salmonellabesmetting dan ook overgedragen via besmette mest. Dit kan middels diercontact of via (niet goed ontsmette) veewagens, maar ook ongedierte kan een rol spelen bij de overdracht. Salmonella is een zoönose. Dat wil zeggen dat de ziekte overgedragen kan worden van dier op mens.

Indien er verdenking is van een Salmonellabesmetting kan mest van klinisch zieke dieren op ons eigen laboratorium onderzocht worden (bacteriologisch onderzoek). Door middel van een directe kweek wordt onderzocht of er Salmonella aanwezig is in het mestmonster. Indien er Salmonella uit het onderzoek komt kan er ook een gevoeligheidsbepaling worden ingezet van de kiem om de zieke dieren gericht te behandelen.

Tevens kan men de stallen/ afdelingen of de veewagens bemonsteren m.b.v. overschoentjes om de bron van de besmetting te achterhalen. Deze worden via een Salmonella ophoping onderzocht. Aan de hand van de uitslag van het bacteriologisch onderzoek kan er door de dierenarts een gericht plan van aanpak worden opgesteld.

Salmonella

Salmonella is een bacterie die op de helft van alle varkensbedrijven voorkomt. Meestal is de bacterie subklinisch aanwezig op een bedrijf. De dieren zijn dan wel besmet, maar er worden geen klinische verschijnselen waargenomen. Indien er zich wel problemen voordoen zal zich dit uiten in lusteloosheid, waterdunne (gele) diarree, hoge koorts en verhoogde uitval.

Salmonella is een darmbewoner en meestal wordt een Salmonellabesmetting dan ook overgedragen via besmette mest. Dit kan middels diercontact of via (niet goed ontsmette) veewagens, maar ook ongedierte kan een rol spelen bij de overdracht. Salmonella is een zoönose. Dat wil zeggen dat de ziekte overgedragen kan worden van dier op mens.

Indien er verdenking is van een Salmonellabesmetting kan mest van klinisch zieke dieren op ons eigen laboratorium onderzocht worden (bacteriologisch onderzoek). Door middel van een directe kweek wordt onderzocht of er Salmonella aanwezig is in het mestmonster. Indien er Salmonella uit het onderzoek komt kan er ook een gevoeligheidsbepaling worden ingezet van de kiem om de zieke dieren gericht te behandelen.

Tevens kan men de stallen/ afdelingen of de veewagens bemonsteren m.b.v. overschoentjes om de bron van de besmetting te achterhalen. Deze worden via een Salmonella ophoping onderzocht. Aan de hand van de uitslag van het bacteriologisch onderzoek kan er door de dierenarts een gericht plan van aanpak worden opgesteld.


VGTZ
privacy statement - voorwaarden