let op!

Draai uw telefoon terug naar staande modus en bekijk de content

Autovaccins in opmars

In de Nederlandse varkenshouderij worden autovaccins regelmatig gebruikt. Een autovaccin is een serum waarin pathogene(n)/antigene(n) van een bedrijf zijn toegevoegd om daarna op hetzelfde bedrijf te worden toegepast als vaccin. Nederland heeft op basis van de Europese richtlijn autovaccins in de Regeling diergeneesmiddelen als volgt gedefinieerd: “Een entstof die bereid is met behulp vanuit 1 of meerdere dieren geïsoleerde pathogene organismen of antigenen met het oog op de incidentele toepassing bij datzelfde dier of diezelfde dieren, die daarmee tezamen worden gehouden op dezelfde locatie. ”In dezelfde Regeling wordt aangegeven dat een dierenarts (of apotheker of vergunningshouder) alleen een autovaccin mag produceren wanneer alleen een ex tempore bereiding toepasbaar of beschikbaar is, wat de laatste stap van de cascadebeslisboom is. Besluit diergeneesmiddelen staat productie van autovaccins alleen toe met het oog op toepassing bij dieren van diezelfde houderij. Hiermee wordt het gebruik van autovaccins beperkt tot de situatie wanneer er geen specifiek vaccin voorhanden is in Europa tegen de betreffende pathogeen en is de productie van het autovaccin alleen mogelijk voor het veehouderijbedrijf waar het pathogeen van afkomstig is.
Verschillende instanties produceren autovaccins: RIPAC/Dopharma, BIOVAC/Ceva, BVL, AniCon.
Wij als VGTZ gebruiken het meeste autovaccins tegen Streptococcen, Pasteurella, Bordetella, Clostridium.
Weet dat er nu ook de mogelijkheid bestaat autovaccins te laten ontwikkelen tegen Influenza of Rotavirus.
Door het gebruik van autovaccins leggen wij als VGTZ meer de focus op het voorkomen van infecties en daarmee gepaard gaande het mindere antibioticagebruik.

Autovaccins in opmars

In de Nederlandse varkenshouderij worden autovaccins regelmatig gebruikt. Een autovaccin is een serum waarin pathogene(n)/antigene(n) van een bedrijf zijn toegevoegd om daarna op hetzelfde bedrijf te worden toegepast als vaccin. Nederland heeft op basis van de Europese richtlijn autovaccins in de Regeling diergeneesmiddelen als volgt gedefinieerd: “Een entstof die bereid is met behulp vanuit 1 of meerdere dieren geïsoleerde pathogene organismen of antigenen met het oog op de incidentele toepassing bij datzelfde dier of diezelfde dieren, die daarmee tezamen worden gehouden op dezelfde locatie. ”In dezelfde Regeling wordt aangegeven dat een dierenarts (of apotheker of vergunningshouder) alleen een autovaccin mag produceren wanneer alleen een ex tempore bereiding toepasbaar of beschikbaar is, wat de laatste stap van de cascadebeslisboom is. Besluit diergeneesmiddelen staat productie van autovaccins alleen toe met het oog op toepassing bij dieren van diezelfde houderij. Hiermee wordt het gebruik van autovaccins beperkt tot de situatie wanneer er geen specifiek vaccin voorhanden is in Europa tegen de betreffende pathogeen en is de productie van het autovaccin alleen mogelijk voor het veehouderijbedrijf waar het pathogeen van afkomstig is.
Verschillende instanties produceren autovaccins: RIPAC/Dopharma, BIOVAC/Ceva, BVL, AniCon.
Wij als VGTZ gebruiken het meeste autovaccins tegen Streptococcen, Pasteurella, Bordetella, Clostridium.
Weet dat er nu ook de mogelijkheid bestaat autovaccins te laten ontwikkelen tegen Influenza of Rotavirus.
Door het gebruik van autovaccins leggen wij als VGTZ meer de focus op het voorkomen van infecties en daarmee gepaard gaande het mindere antibioticagebruik.


VGTZ
privacy statement - voorwaarden