let op!

Draai uw telefoon terug naar staande modus en bekijk de content

Kwaliteit op het Brabants Veterinair Laboratorium

“Kwaliteit op peil te houden om zo betrouwbare uitslagen te kunnen garanderen”
VGTZ heeft de mogelijkheid om onderzoeken, die nodig zijn voor het halen van een hogere gezondheidsstatus, op uw bedrijf op een eigen maar onafhankelijk laboratorium te bepalen. De testen op het Brabant Veterinair Laboratorium worden uitgevoerd door ervaren en goed geschoolde analisten. Een combinatie van de juiste apparatuur, de kennis en ervaring van de laboranten en de kennis en ervaring van uw eigen dierenarts zorgen voor een goede begeleiding van uw bedrijf.

Alle testen op het BVL worden uitgevoerd onder strenge kwaliteitsnormen. Zo worden voor alle bepalingen controles meegenomen waardoor de kwaliteit gewaarborgd wordt.
Regelmatig neemt het BVL deel aan soms wereldwijde rondzendoefeningen. Denk hierbij aan onder andere aan bacteriologisch onderzoek en bloedonderzoek. Dit doen we om onze kwaliteit constant in de gaten te houden en eventueel actie te ondernemen als de uitslagen van deze rondzendingen niet naar tevredenheid terugkomen.

Voor varkens heeft het BVL o.a. de volgende bepalingen in het pakket:
* E. coli / Salmonella (mest)
* Salmonella ophoping (schoentjes uit stallen of veewagen)
* Wormeieren/ coccidiose (mest)
* Diarree pakket: Rotavirus, E.coli (F4, F5, F18, F41), Clostridium difficile en Clostridium perfringens (mest)
* Pasteurella / Bordetella (neusswabs of orgaanmateriaal/ swabs)
* Postmortaal onderzoek met als doel het kweken van bacterie culturen voor het maken voor autovaccin of voor gevoeligheidsbepaling
* Auto Vaccinbereiding (S. suis)
* Antilichaam bepaling ter controle van biestvoorziening (bloed)
* Bacteriologisch drinkwateronderzoek (Totaal en/of E.coli/ Entero’s kiemgetal)
* Klinisch chemisch of hematologisch bloedonderzoek

Bloedonderzoek (Elisa en PCR luchtwegpathogenen) wordt om prijstechnische redenen uitbesteed aan een extern laboratorium.

Kwaliteit op het Brabants Veterinair Laboratorium

“Kwaliteit op peil te houden om zo betrouwbare uitslagen te kunnen garanderen”
VGTZ heeft de mogelijkheid om onderzoeken, die nodig zijn voor het halen van een hogere gezondheidsstatus, op uw bedrijf op een eigen maar onafhankelijk laboratorium te bepalen. De testen op het Brabant Veterinair Laboratorium worden uitgevoerd door ervaren en goed geschoolde analisten. Een combinatie van de juiste apparatuur, de kennis en ervaring van de laboranten en de kennis en ervaring van uw eigen dierenarts zorgen voor een goede begeleiding van uw bedrijf.

Alle testen op het BVL worden uitgevoerd onder strenge kwaliteitsnormen. Zo worden voor alle bepalingen controles meegenomen waardoor de kwaliteit gewaarborgd wordt.
Regelmatig neemt het BVL deel aan soms wereldwijde rondzendoefeningen. Denk hierbij aan onder andere aan bacteriologisch onderzoek en bloedonderzoek. Dit doen we om onze kwaliteit constant in de gaten te houden en eventueel actie te ondernemen als de uitslagen van deze rondzendingen niet naar tevredenheid terugkomen.

Voor varkens heeft het BVL o.a. de volgende bepalingen in het pakket:
* E. coli / Salmonella (mest)
* Salmonella ophoping (schoentjes uit stallen of veewagen)
* Wormeieren/ coccidiose (mest)
* Diarree pakket: Rotavirus, E.coli (F4, F5, F18, F41), Clostridium difficile en Clostridium perfringens (mest)
* Pasteurella / Bordetella (neusswabs of orgaanmateriaal/ swabs)
* Postmortaal onderzoek met als doel het kweken van bacterie culturen voor het maken voor autovaccin of voor gevoeligheidsbepaling
* Auto Vaccinbereiding (S. suis)
* Antilichaam bepaling ter controle van biestvoorziening (bloed)
* Bacteriologisch drinkwateronderzoek (Totaal en/of E.coli/ Entero’s kiemgetal)
* Klinisch chemisch of hematologisch bloedonderzoek

Bloedonderzoek (Elisa en PCR luchtwegpathogenen) wordt om prijstechnische redenen uitbesteed aan een extern laboratorium.


VGTZ
privacy statement - voorwaarden