let op!

Draai uw telefoon terug naar staande modus en bekijk de content

Wij respecteren uw privacy
Varkens GezondheidsTeam Zuid biedt in het belang van dier, klant en maatschappij vakkundige zorg en advies aan. Bij onze dienstverlening of wanneer wij op een andere manier met u contact hebben respecteren wij uw privacy. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de persoonlijke gegevens van onze klanten. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij kunnen ons voorstellen dat u graag wilt weten waarom wij u om persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. In deze privacyverklaring leest u hier meer over. Heeft u na het lezen hiervan nog vragen, neem dan gerust contact met ons op via 013-5210009 of stuur een e-mail naar info@vgtz.nl.

Wat doen we met uw gegevens
De gegevens die we van u hebben ontvangen en/of door ons verzameld zijn, gebruiken wij voor verschillende doeleinden.
We verwerken de volgende persoonsgegevens:
• Voorletters en achternaam (eventueel aangevuld met voornaam)
• Adres
• Telefoonnummer(s)
• E-mailadres(sen)
• Bankrekeningnummer(s)

We verwerken de gegevens voor de volgende doelen:

• Facturering en betaling
• Verzending van de nieuwsbrief
• Versturen van afspraakbevestiging of herinnering om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
• Het verstrekken van informatie over wijzigingen in diensten en/of producten
• Het aanmaken en beheren van een internet account
• Het leveren van artikelen en/of diensten aan huis

Contact met derden
Op verzoek of na overleg met u, kunnen we uw dieren of monstermateriaal doorsturen naar een derde partij. Denk hier bijvoorbeeld aan een specialist of onderzoekscentrum. Wij achten het noodzakelijk om deze partijen juist te informeren en met dat doel worden uw persoonsgegevens doorgestuurd. We eisen dat de andere partij even zorgvuldig met uw gegevens omgaat en dat deze alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze verkregen zijn.

Externe bronnen
Naast de informatie die wij van u ontvangen is het mogelijk dat wij informatie inwinnen bij externe betrouwbare bronnen. Bij elke verwerking van persoonsgegevens zorgen wij ervoor dat alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die zorgvuldig, betrouwbaar, ter zake dienend en passend zijn.

Wettelijke verplichting
Wij verwerken uw gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Onder deze verplichtingen valt de verplichting van Varkens GezondheidsTeam Zuid om gegevens door te sturen naar de belastingdienst, de betreffende centrale database voor antibiotica registratie of andere handelingen die vereist zijn door de betreffende certificerende instantie.

Het bestellen van producten via de webshop
Voor een bestelling vragen we uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Alleen bestaande klanten kunnen een bestelling plaatsen. Met deze gegevens kunnen we uw bestelling bezorgen of klaarzetten. Daarnaast hoeft u deze gegevens de volgende keren niet opnieuw in te voeren. Wij bewaren uw gegevens over eerdere bestellingen, zodat u gemakkelijk uw bestelhistorie kunt opvragen en/ of terugzien. Van onze zakelijke klanten slaan wij de gegevens van de contactpersoon op. Zijn het gegevens van personen, dan behandelen wij deze gegevens net zoals die van onze andere klanten. Al de gegevens slaan we maximaal 12 maanden op.

Nieuwsbrieven
U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en servicegerichte informatie. Wilt u geen email meer van ons ontvangen? Informatie over het uitschrijven vindt u onder aan de nieuwsbrief of u kunt zich uitschrijven door een e-mail te sturen naar info@vgtz.nl.

Social media
Gebruikt u Facebook, dan kunt u met uw social media-account op onze website inloggen. Wanneer u bent ingelogd, kunt u aangegeven of u bepaalde nieuwsberichten leuk, nuttig of handig vindt en kunt u het bericht delen met uw vrienden.

Het invullen van een contactformulier
Wanneer u een vraag of opmerking via het contactformulier op de website kenbaar maakt, dan verzamelen wij uw gegevens. De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor de afhandeling van uw verzoek. Daarna worden uw gegevens verwijderd. Wij leggen geen link tussen gegevens met andere gegevens die worden verzameld op onze website en wij delen alleen in het belang van de klant gegevens met derden.

Verzamelen en verwerken van klantreacties betreffende onze service en dienstverlening
Wij zijn altijd op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren. Uw mening is dan ook erg belangrijk voor ons. Daarom is het mogelijk dat wij uw gegevens gebruiken om te vragen of u mee wilt doen aan een vrijblijvend klantonderzoek. In dit geval gebruiken wij uw e-mailadres dat u eerder aan ons heeft doorgegeven.

Cookies en veiligheid
Alle gegevens die u bij ons achterlaat worden met zorg behandeld en niet langer dan noodzakelijk bewaard. Om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt op uw computer, tablet of smartphone en het gebruik van de webshop te vereenvoudigen, maken we gebruik van cookies. Wij gebruiken daarvoor gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en uw surf- en zoekgedrag binnen onze website. Het gebruik van deze cookies is veilig. De meeste cookies zijn sessie cookies die direct na uw bezoek worden verwijderd. U kunt het gebruik van cookies voorkomen door uw cookie instellingen binnen uw browser te wijzigen. Houdt u er wel rekening mee dat bij wijzigingen van deze instellingen u mogelijk niet volledig gebruik kunt maken van alle functies.

Wat doen we niet met uw gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens enkel waar ze voor bedoeld zijn. We verkopen geen gegevens aan derden.

Zijn uw klantgegevens onjuist of wilt u nadere informatie?
Indien u gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen, verzoeken we u naar de praktijk te komen. Wilt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens? Neemt u dan gerust contact op door met ons te bellen naar 013-5210009 of een email te sturen naar info@vgtz.nl. Bezwaar maken kan zolang dit niet in strijd is met de wettelijk geldende bewaarplicht. Varkens GezondheidsTeam Zuid heeft het recht om deze privacy verklaring aan te passen. Wij adviseren u om deze verklaring regelmatig te raadplegen. Zeker op het moment dat u uw persoonsgegevens aan Varkens GezondheidsTeam Zuid verstrekt.

VGTZ
privacy statement - voorwaarden